Dansk opfindelse løser massive problemer med PCB-gift   

Dansk opfindelse løser massive problemer med PCB-gift 

PCB, der er en af verdens farligste miljøgifte, udgør et massivt problem i hundreder af danske bygninger fra 50’erne og frem til 70’erne. Men nu har de to danske virksomheder J Jensen A/S og OMØ A/S sammen opfundet et revolutionerende lukket system, så PCB og bly i forbindelse med miljøsanering og nedrivning kan fjernes – uden at det spredes til omgivelserne. Løsningen omfatter små svampe fra USA, en specialdesignet container og et nyopfundet kulfilter. Firmaerne ser internationale muligheder.

 

Poly-Chlorerede Biphenyler hedder én af verdens 12 farligste miljøgifte. PCB, som stofferne forkortes, blev anvendt i stort omfang i byggeri i Danmark fra 1950 til 1977, hvor stoffet blev forbudt. Indtil i dag har PCB sammen med bly udgjort et massivt problem, når blandt andet offentlige bygninger skal miljøsaneres eller rives ned, da stofferne nemt spredes via støv og luft, og fordi indtagelsen af stoffet kan være yderst sundhedsfarlig og bl.a. være årsag til hjerneskader.

 

- Tidligere sleb og fræsede man fuger, malede overflader og andet PCB- og blyholdigt materiale af, når man miljøsanerede eller rev bygninger ned. Senere gik man over til sandblæsning. Begge dele genererer imidlertid en masse kontamineret affald og PCB- og blyholdigt støv, som er farligt at indånde. Og så er vi jo lige vidt. Samtidig har det efterfølgende været vanskeligt at filtrere både det stærkt giftige PCB og bly ud af byggeaffaldet, siger Kim Østergaard, marketingchef hos J Jensen A/S.

 

Derfor besluttede J. Jensen A/S sammen med partneren OMØ A/S, der begge udfører opgaver for en række store, danske virksomheder og offentlige aktører, at finde en løsning, der kan håndtere PCB og bly fra miljøsanering og nedrivningsarbejde. 

 

Resultatet blev en blanding af forskellige innovative løsninger, der er bygget ind i en lukket, transportabel container på J. Jensen A/S’ eget værksted i Lynge i Nordsjælland. Det lukkede anlæg betyder, at både PCB- og blyholdige materialer kan håndteres uden fare for, at de spredes til omgivelserne.

 

Svampe forhindrer farligt støv

- Vi så en løsning i USA, der hedder SpongeJet, hvor man – i stedet for at sandblæse – blæser med bittesmå svampe, så det støver og sviner minimalt, når vi fjerner fx PCB-holdigt maling. Derefter opfandt vi sammen med et fransk firma et uhyre effektivt kulfilter, så PCB’en faktisk fjernes fra restmaterialerne. Det hele har vi så bygget ind i en container, hvilket betyder at intet slipper ud. PCB’en og blyet fjernes i forseglede tønder direkte fra containeren og de små svampe, som vi renser væggene med, er blevet renset og kan genbruges, forklarer Kim Østergaard.

 

Medarbejdere mindre udsatte

Det unikke ved J. Jensen A/S og OMØ A/S’ lukkede anlæg er, at alt støv og alle farlige dampe opsuges i containeren vha. en OMØ-suger. Det nyudviklede kulfilter, som J Jensen A/S har udviklet sammen med en fransk partner, sikrer, at den luft, sugeren lukker ud af containeren, er renset for farlige giftstoffer. Dermed betyder løsningen også, at arbejdet med miljøsanering og nedrivning bliver væsentligt mindre risikofyldt for medarbejderne hos J Jensen A/S og OMØ A/S.

 

De to virksomheder vurderer, at løsningen har internationalt potentiale. Et betydeligt antal offentlige og private bygninger ikke bare i Danmark men i hele Europa er således forurenet med PCB og bly. Det betyder store muligheder for den danske opfindelse. J. Jensen A/S og OMØ A/S er da også allerede i dialog med potentielle partnere ude i verden.

---

For mere information kontakt venligst
Kim Østergaard,  kim@j-jensen.com

 

Til forside

J. Jensen A/S


Højlundevej 8
DK-3540 Lynge

Tel +45 4825 3535


 

 

 

Kim Østergaard

Mobil +45 2099 5559

kim@j-jensen.com


Omø A/S

 

Islevdalsvej 113-117

2610 Rødovre

Tlf. 44946132

 

 

Allan Knudsen

Mobil 40 32 28 49
akn@omoe.dk

fdf
Omø A/S
Dansk byggeri
j-jensen